Làm sao để nâng cấp level Hội?

Để nâng cấp level Hội, bạn cần Cống hiến Hội. Trong Cống hiến Hội, bạn có thể chọn 5 cách:

Contributiion.jpg

- Cống hiến cơ bản: Dùng 10.000 xu vàng. *Cống hiến này chỉ dùng 1 lần mỗi ngày.
- Cống hiến cao cấp: Dùng 20 pha lê. *Cống hiến này chỉ dùng 1 lần mỗi ngày.
- Cống hiến tinh hoa: Dùng 100 pha lê. *Cống hiến này chỉ dùng 1 lần mỗi ngày.
- Tặng cơ bản: Dùng 1000 pha lê. *Cống hiến này chỉ dùng 1 lần mỗi ngày.
Tặng cao cấp: Dùng 2000 pha lê. *Cống hiến này chỉ dùng 1 lần mỗi ngày.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ