Làm sao để tham gia vào Boss Hội?

Để tham gia Boss Hội, hãy đảm bảo bạn có đủ thành viên Hội hoặc nhân vật đủ mạnh để đánh boss trong ngục.

Làm sao để tham gia Boss Hội:

Sau khi vào Ngục Boss Hội, chọn icon  guildbossesicon.pngđể hiển thị và chọn Boss Hội bạn muốn. Hãy nhớ chọn boss phù hợp với level của bạn, nếu 1 thành viên của Hội bị hạ trước khi vượt qua Boss Hội, người đó có thể tham gia lại khi dùng Đá hồi sinh hoặc dùng 50 Pha lê.

Boss Hội:

Guildbossesicon_2.png

Chọn Boss Hội bạn muốn và nhấn Triệu hồi để bắt đầu trận đánh. Boss level càng cao, độ khó càng lớn.

Thưởng: Vàng và Exp!

Còn thắc mắc khác? Liên hệ