Skill hội là gì?

Skill Hội là năng lực bên ngoài được thành viên hội sử dụng. Skill Hội chỉ có thể được kích hoạt hay kiếm được khi nâng cấp level Hội.

  1. Hội level 2: Có thể kích hoạt skill DP vật lí Physical-DP.png [ Tăng DP vật lí +2% cho tất cả thành viên hội]. Dùng: 200 Điểm hội.
  2. Hội level 3: Có thể kích hoạt skill DP phép thuật Magic-DP.png[ Tăng DP vật lí +2% cho tất cả thành viên hội ]. Dùng: 200 Điểm hội.
  3. Hội level 4: Có thể kích hoạt skill AP vật lí Physical-AP.png [ Tăng AP vật lí +3% cho tất cả thành viên hội]. Dùng: 300 Điểm hội.
  4. Hội level 5: Có thể kích hoạt skill AP phép thuậ Magic-AP.png [ Tăng AP phép thuật +3% cho tất cả thành viên hội]. Dùng: 300 Điểm hội.
  5. Hội level 6: Có thể kích hoạt HP HP.png [ Tăng HP +3% cho tất cả thành viên hội]. Dùng: 300 Điểm hội.
  6. Hội level 7: Có thể kích hoạt Tỉ lệ bạo kích  Critical-Rate.png [ Tăng tỉ lệ bạo kích +2% cho tất cả thành viên]. Dùng: 400 Điểm hội.
  7. Hội level 8: Có thể kích hoạt Trọng Damage Critical-Damage.png [ Tăng trọng Damage +3% cho tất cả thành viên hội]. Dùng: 500 Điểm hội.
  8. Hội level 9: Có thể kích hoạt skill Xuyên thấu  Penetration.png [ Tăng xuyên thấu +2% cho tất cả thành viên hội]. Dùng: 500 Điểm hội.
  9. Hội level 10: Có thể kích hoạt Thời gian làm mát Cooldown-Time.png [ Giảm thời gian làm mát -3% cho tất cả thành viên]. Dùng: 600 Điểm hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ