Làm sao để Đăng kí và Tham gia Chiến tranh Hội?

guildbattle.jpg

Nếu hội đăng kí quá nhỏ, bạn có thể không tham gia được nếu không tìm thấy đối thủ tương đương. Bạn sẽ biết được đối thủ sau khi vào chiến trận.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ