Người

human.jpgTheo đuổi sự chân thành và trung thực. Chúng ta đi trên con đường huy hoàng. Lịch sử được tạo dựng bởi mỗi bước chân của chúng ta, và chúng ta sẽ không ngừng bước đến khi rời xa cõi đời.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ