Nữa quái vật

demibeast.jpgGiống loài sống theo luật rừng. Những kẻ ở vùng đất này thực sự là những người chiến thắng. Mặc dù ngập tràn trong máu lửa, chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước và trừng phạt tất cả địch thủ!

Còn thắc mắc khác? Liên hệ