CHIẾN BINH

warior.jpgThần chiến tranh sử dụng gươm lớn, những người sống theo niềm kiêu hãnh và nguyên tắc.

Một chiến binh hoàn hảo với thanh gươm bất khả.’Chiến binh tài giỏi trong chiến trận với gươm lớn. Họ tấn công nổ và khả năng tồn tại cao thể hiện thủ và HP cao.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ