PHÁP SƯ

mage.jpgKẻ hủy diệt máu lạnh sử dụng sức mạnh của các nguyên tố. Vệ sĩ của sự sống và trật tự.

Kẻ hủy diệt máu lạnh sử dụng sức mạnh của các nguyên tốt.’ Pháp sư truyền sức mạnh tự nhiên và dùng phép thuật hủy diệt để tung đòn tấn công liên tiếp về phía địch thủ.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ