Tôi có thể đổi ngôn ngữ và cấu hình game chứ?

Lúc đăng nhập lần đầu, bạn cần chọn quốc gia. Khi đã chọn ngôn ngữ thì bạn không thể đổi hoặc chọn lại. Vậy nên hãy chắc chắn chọn không chọn sai ngôn ngữ khi đăng nhập.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ