Số lượng thành viên Hội?

Để tăng số thành viên Hội, bạn phải nâng cấp level Hội theo quy định. Ban đầu, khi tạo hội sẽ có thể thêm 20 thành viên. Lượng thành viên cho mỗi level Hội như sau:

  1. Level Hội lên 3, tăng 5 thành viên. Tổng 25 thành viên.
  2. Level Hội lên 4, tăng 5 thành viên. Tổng 30 thành viên.
  3. Level Hội lên 5, tăng 5 thành viên. Tổng 35 thành viên.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ