Yêu tinh

sprite.jpgVệ sĩ của sự sống và trật tự. Mặc dù thế giới thay đổi theo thời gian, chúng tôi vẫn kiên định. Niềm tin vào thượng đế và lòng trung thực là một nguồn sức mạnh thực sự.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ