Làm sao để phân giải trang bị?

Trang bị cần đá ngọc không thể bị phân giải. Bạn có thể đăng kí lên đến 8 trang bị để phân giải cùng lúc! Chạm trang bị 1 lần nữa để gỡ khỏi danh sách phân giải.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ