Ngục Luminite cao cấp là gì và làm sao để vào?

Để vàoNgục Luminite cao cấplevel thấp nhất là 20 và cần Vé ngầm.
TrongNgục Luminite cao cấpbạn có thể kiếm đượcLuminite cao cấp.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ