Tôi không thể tải và cài đặt RoboWar, nên làm gì?

  1. Thử đóng các chương trình khác đang chạy song song (bao gồm các chương trình chạy ngầm)
  2. Đảm bảo Google Play Stoređã được cập nhật. Hãy kiểm tra cập nhật Google Play Store thường xuyên.
  3. Kiểm tra bộ nhớ, đảm bảo còn đủ bộ nhớ để tải và cài đặt game.
  4. Đảm bảo kết nối mạng bạn đang dùng ổn định(Wi-Fi hoặc Mobile data).
  5. Một số game chỉ phát hành ở thị trường giới hạn nên có thể vùng bạn ở không thuộc thì trường đó.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ