Tôi đã nạp tiền nhưng chưa nhận được đồ trong game

  1. Xin vui lòng đợi 24 tiếng hoặc thử đóng và mở lại game. Một số thiết bị có thể cần khởi động lại rồi mở game. Nếu vẫn chưa nhận được vật phẩm, hãy làm theo bước 2.
  2. Gửi thông tin chi tiết về trục trặc, bao gồm cả dữ liệu về choĐội hỗ trợ thông qua Liên hệ:

    • Nickname:
    • Tên nhân vật:
    • Server(nếu có):
    • Xin vui lòng đính kèm hình chụp màn hình hóa đớn Google Play và ID giao dịch trên hệ thống(bạn có thể lấy trên https://wallet.google.com) hoặc nếu dùng iOS, bạn có thể chụp lịch sử giao dịch trong iTunes Store và ID giao dịch (lịch sử iTunes Store). Hãy gửi thông tin chi tiết về cho chúng tôi theo Liên hệ

Còn thắc mắc khác? Liên hệ