Tôi có thể đổi tên nhân vật không và làm như thế nào?

Được, bạn có thể đổi tên nhân vật. Chạm icon nhân vật góc trên phải hoặc icon Cài đặt ở góc trên trái. Chọn menu tài khoản để Đổi tên

Nhân vật bạn đặt làm chính sẽ hiển thị cho người khác thấy. Nhân vật chính sẽ được hiển thị trong Danh sách bạn bè và Danh sách hội khi người khác xem thông tin của bạn. Bạn cần ngọc để đổi tên tài khoản

Còn thắc mắc khác? Liên hệ