Thay đổi chất lượng hình ảnh, BGM, SFX và Camera ở đâu?

Để đổi chất lượng hình ảnh, BGM hay SFX, hay bỏ hiệu ứng camera. Bạn có thể đổi trong Cài đặt ở menu Tùy chọn.

Lưu ý: Nếu camera bị giật quá nhiều, hãy tắt hiệu ứng camera

Còn thắc mắc khác? Liên hệ