Làm sao để kích hoạt skill?

Từ cửa sổ Skill, bạn có thể nâng skill level hoặc chọn skill bạn muốn dùng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ