Viễn chinh là gì?

Bạn có thể gửi nhân vật đi Viễn chinh để thu thập thưởng. Bạn có thể gửi nhân vật chưa dùng tới để đi Viễn chinh. Vàng thưởng trong Viễn chinh tỉ lệ với level của nhân vật. Level nhân vật càng cao, vàng càng nhiều

Lưu ý:
- Bạn không thể sử dụng nhân vật đang Viễn chinh.
- Bạn sẽ chỉ nhận được 1 phần của thưởng nếu thoát viễn chinh.
- Có cơ hội nhận được ngọc khi hoàn thành Viễn chinh.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ