Có bao nhiêu lớp nhân vật trong Shadow Blood?

Trong Shadow Blood, có 4 lớp và 7 nhân vật để bạn chọn.

  1. Sát thủ
  2. Xạ thủ
  3. Berseker
  4. Pháp sư

Bạn có thể chơi miễn phí 2 nhân vật.
Bạn có thể tạo nhân vật thứ 3 dùng Ngọc.
Bạn có thể Chuyển các nhân vật ở cửa sổ Lựa chọn.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ