Làm sao để thêm bạn?

Bạn bè rất có ích khi giúp đỡ, cùng tham gia trong game. Để thêm bạn, hãy vào Danh sách bạn, có thể thêm tối đa 50 bạn.
Bạn có thể gửi Điểm bạn bè đến bạn của mình 1 lần mỗi ngày.
Tìm bạn bằng tên thông qua mục Tìm bạn, hay gửi yêu cầu kết bạn đến những người bạn được đề nghị.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ