Tôi có thể nhận đá linh hồn ở đâu?

Đá linh hồn có thể nâng chỉ số của bạn và cải thiện hiệu ứng skill.
Có 5 loại Đá linh hồn, mỗi loại có đặc tính riêng: Đất, Gió, Biển, Giấc mơ, và Narr.

Đất, Gió, Biển: thêm hiệu ứng skill.
Giấc mơ: thêm chỉ số.
Narr: thêm buff và hiệu ứng phong ấn, bao gồm hiệu ứng Đá linh hồn.

Bạn có thể nhận Đá linh hồn từ Đánh trậnĐá linh hồn tăng chỉ số nhân vật và tối đa hóa hiệu ứng skill.
Có 3 loại Đá linh hồn: Đá linh hồn chỉ sốĐá linh hồn skill và Đá linh hồn đặc biệt.

  1. Đá linh hồn chỉ số: Tăng chỉ số nhân vật
  2. Đá linh hồn skill:Tăng chỉ số nhân vật và skill.
  3. Đá linh hồn đặc biệt: Thêm khả năng đặc biệt.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ