Làm sao để tham gia và tạo Hội?

Bạn có thể tham gia một hội được đề nghị hay tìm hội mà bạn muốn tham gia, hoặc tự tạo hội bằng vàng.
Bình hỗ trợ hội, Chat hội và Nhiệm vụ hội chỉ có đối với thành viên Hội.

  1. Bình hỗ trợ Hội có các cấp độ khác nhau tùy vào level hội
  2. Bạn có thể nói chuyện với thành viên khác trong hội thông qua chat Hội
  3. Có nhiệm vụ hội hàng ngày và theo đợt, và bạn sẽ được thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ

Cấp độ Hội sẽ được đặt theo tiêu chuẩn điểm hội.
Bạn có thể xem thưởng cấp độ hội trông thông tin thưởng

Còn thắc mắc khác? Liên hệ