Làm sao để tham gia Đánh hội?

Trong Đánh hội, bạn sẽ đánh với boss rất mạnh. Bạn có thể đánh cùng tối đa 2 thành viên hội.
Damage gây cho boss sẽ làm căn cứ để xếp hạng. Vị trí càng cao thưởng càng lớn.

Hạng hội được quyết định bởi điểm đánh trận mà thành viên đạt được. Nếu diệt được boss đánh hội, bạn sẽ nhận được thưởng diệt boss sau khi xếp hạng hội

Khóa đánh hội có thể dùng 2 lần mỗi ngày, và bạn không thể mua thêm khóa, bạn phải chờ 1 x 24 tiếng để có khóa lại

Còn thắc mắc khác? Liên hệ