Làm sao để kiếm điểm cống hiến?

Bạn có thể kiếm điểm cống hiến khi đáp ứng được các điều kiện bên dưới.

 • Hoàn thành Chiến dịch được: +1
 • Hoàn thành Chiến dịch cấp S được: +2
 • Hoàn thành Vực Nether được: +5
 • Hoàn thành Vực Nether cùng thành viên hội được: +3
 • Hoàn thành đánh trận được: +10
 • Hoàn thành đánh trận cùng thành viên được: +5
 • Hoàn thành Hang ổ Arcand được: +3
 • Hoàn thành Kệ thách đấu được: +3
 • Hoàn thành một Nhiệm vụ được: +2
 • Hạ một đối thủ trong Chiến trận đẫm máu được: +3
 • Dùng Bình hỗ trợ Hội và vượt các mode game được: +3
 • Hoàn thành chế độ Đánh hội được: +15

Còn thắc mắc khác? Liên hệ