Làm sao để tham gia Đánh trận trong Thách thức hội?

Để tham gia Đánh trận trong Thách thức hội, bạn phải đảm bảo các bước sau:

  1. Nhân vật đạt ít nhất level 14.
  2. Bạn cần khóa vàng để chơi Đánh trận.
  3. Quái trong Đánh trận mạnh hơn các ngục khác.
  4. Bạn có thể nhận được đá linh hồn nếu hạ được quái.
  5. Bạn có thể tham gia phòng Đánh trận nào chưa đầy.
  6. Giới hạn thời gian cho đánh trận là 15 phút.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ