Làm sao để vào Nhiệm vụ?

Có nhiều nhiệm vụ, bạn có thể kiếm được nhiều thưởng khi hoàn thành. Có các nhiệm vụ hàng ngày, chơi lại, và thường. Nhiệm vụ ngày, hoàn thành trong ngày, Nhiệm vụ lặp lại có thể chơi lại nhiều lần, Nhiệm vụ thường chỉ có thể hoàn thành 1 lần.

Bạn có thể dùng Xu vinh danh được thưởng để mua các thứ trong Cửa hàng vinh danh.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ