Làm sao sử dụng Đá linh hồn?

Bạn có thể Trang bị hoặc Tháo đá linh hồntrong Slot đá linh hồn để phát triển nhân vật. Nếu thay thế Đá linh hồn, bạn sẽ mất đá linh hồn đã gắn vào slot trước đó, và trở lại trạng thái ban đầu lúc chưa trang bị đá linh hồn.
Lưu ý: Nếu bạn muốn thay thế Đá linh hồn. Bạn cần dùng vàng để gỡ bỏ Đá linh hồn. Làm như vậy bạn sẽ không mất đá linh hồn.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ