Tôi có thể nâng cấp đá linh hồn không và làm như thế nào?

Đá linh hồn có thể được nâng cấp khi cả 6 tùy chọn được mở khóa. Có 6 level Đá linh hồn, và mỗi lần nâng cấp đá lên level mới, giá trị các tùy chọn sẽ tăng lên.

Hợp nhất đá linh hồn để nhận Đá linh hồn ngẫu nhiên. Đá linh hồn Narr chỉ có thể nhận được bằng cách này. Đá linh hồn nhận từ Hợp nhất sẽ thay đổi định kì.

Để nâng cấp Đá linh hồn, bạn sẽ cần VàngBột linh hồn, và 5 Đá linh hồn cùng loại.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ