lí Hội

Để quản lí Hội, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

  1. Level hội càng cao, số thành viên tối đa trong hội càng lớn
  2. Trưởng hội có thể chỉ định tối đa 4 quản lí.
  3. Trưởng hội và quản lí có thể xem, chấp nhận, và từ chối yêu cầu tham gia.
  4. Trưởng hội và quản lí có thể viết đoạn giới thiệt về hội
  5. Trưởng hội và quản lí có thể đuổi thành viên.
  6. Đổi tên hội sẽ tốn kim cương.
  7. Hội chỉ có thể bị giải tán khi trưởng hội là thành viên duy nhất.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ