Làm sao để tham gia Hang ổ Arcand trong Thách thức Hội?

Để tham gia Hang ổ Arcand trong Thách thức Hội, bạn phải đảm bảo các điều sau:

  1. Nhân vật đạt ít nhất level 5.
  2. Bạn có thể chơi Hang ổ Arcand 3 lần trong ngày
  3. Hang ổ Arcand có 5 mức độ khó, và bạn sẽ nhận được Đá tiến hóa.
  4. Độ khó càng cao, chất lượng đá tiến hóa càng tốt.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ