Làm sao để tham gia Vực Nether trong Thách thức Hội?

Để tham gia Vực Nether trong Thách thức hội, bạn cần đảm bảo các điều sau:

  1. Nhân vật đạt ít nhất level 8.
  2. Thể lực sẽ bị tiêu hao khi chơi Vực Nether.
  3. Level nhân vật phải đạt điều kiện chơi Vực Nether.
  4. Bạn có thể chơi cùng bạn bè hoặc thành viên hội.
  5. Bạn có thể mời bạn bè hoặc thành viên hội đang online.
  6. Nếu bạn cho phép, người chơi khác có thể tham gia cùng.
  7. Giới hạn thời gian của Vực Nether là 10 phút.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ