Làm sao để tham gia Kệ thách thức trong Thách thức hội?

Có 3 cấp độ khó trong Kệ thách thức: Dễ, Thường, và Khó. Độ khó nhìn chung sẽ được tùy chỉnh theo level của bạn. Độ khó càng cao sẽ có nhiều thưởng hơn.
Bạn có thể nhận Xu vinh danh và nhiều EXP trong Kệ thách đấu. Bạn có thể chơi Kệ thách đấu tối đa 3 lần mỗi ngày. Là một ý hay khi chơi Kệ thách đấu nếu bạn muốn lên level nhanh và mua các thứ ở Cửa hàng vinh danh.

Để tham gia Kệ thách đấu, bạn phải đảm bảo các điều sau:

  1. Nhân vật ít nhất đạt level 10.
  2. Bạn cần khóa bạc để chơi Kệ thách đấu.
  3. Khóa bạc được phục hồi mỗi ngày 1 cái.
  4. Bạn có thể nhận được Xu vinh danh từ Kệ thách đấu.
  5. Độ khó càng cao, càng được thưởng nhiều xu vinh danh.
  6. Giới hạn thời gian cho Kệ thách đấu là 2 phút 30 giây.
  7. Trong Kệ thách đấu, chỉ số quái được điều chỉnh theo level nhân vật.

- Dễ: Level quái = (Level nhân vật +1 level).
- Thường: Level quái = (Level nhân vật +2 level).
- Khó: Level quái = (Level nhân vật +4 level).

Còn thắc mắc khác? Liên hệ