Làm sao để tham gia Chiến trận đẫm máu trong Thách thức Hội?

Để tham gia Chiến trận đẫm máu trong Thách thức Hội, bạn phải làm theo các bước sau:

  1. Nhân vật của bạn phải đạt ít nhất là level 12.
  2. Bạn phải gặp người chơi khác trong Chiến trận đẫm máu.
  3. Thời gian đánh là 2 phút.
  4. Bạn cần thẻ PvP để đánh với người chơi khác trong Chiến trận đẫm máu.
  5. Bạn không cần thẻ PvP để đánh giao hữu.
  6. Bạn sẽ thắng trận nếu HP nhân vật đối thủ xuống 0.
  7. Nếu không ai thắng, cả hai đều thua.
  8. Nếu mạch chiến thắng bị ngắt, bạn có thể dùng ngọc để tiếp tục chơi tiếp.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ