Tôi gặp vấn đề buộc dừng khi dùng thiết bị Asus Zenfone. Tôi nên làm gì?

  1. Hãy đảm bảo bạn đã tắt các chương trình khác (bao gồm chương trình đang chạy nền và giao diện chính) để chơi game được mượt hơn.
  2. Hãy đảm bảo phiên bản ZenUI thích hợp để chạy/chơi nhằm tránh cho game bị lỗi.
  3. Kiểm tra kết nối mạng và đảm bảo kết nối ổn định (Wifi hoặc Mobile data).
  4. Và đảm bảo lựa chọn "Auto-start Manager" trong "Download and game" được chọn "Allowed"
    Xem ví dụ bên dưới:

Còn thắc mắc khác? Liên hệ