Tôi gặp lỗi hoặc trục trặc. Làm sao để báo cáo việc đó?

Để hỗ trợ bạn tốt hơn, hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi dưới dạng ví dụ sau:

  • Địa chỉ email: example@gmail.com
  • Vui lòng chọn chủ đề: Bug & Report
  • Games: Heaven Knights
  • Nickname hoặc tên nhân vật: PixelBug
  • Miêu tả: Hãy nhập chi tiết yêu cầu của bạn, bao gồm loại thiết bị và nhà cung cấp mạng bạn đang dùng.
  • Đính kèm: Hãy đính kèm video/ảnh chụp màn hình về vấn đề của bạn. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu vấn đề tốt hơn.

Hãy gửi thông tin và vấn đề chi tiết ở Gửi yêu cầu

Còn thắc mắc khác? Liên hệ