Tôi có thể chơi với chế độ Offline chứ?

Có một số game của LYTOmobi có thể chơi bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào mà không cần dùng kết nối mạng. Những game như Siêu anh hùng bựaRoboWar không cần kết nối mạng để chơi.

Chơi game ở chế độ online sẽ cho bạn thêm nhiều niềm vui và tính cạnh tranh trong bảng xếp hạng của game.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ