Làm sao để có được ROBOT?

Để có được Robot mới, chúng ta phải dùng menu XÂY DỰNG, bạn có thể thấy menu XÂY DỰNG trong menu CỬA HÀNG/SHOP. Để xây dựng robot mới, chúng ta cần mảnh vỡ nguyên liệu và vàng. Làm sao để có mảnh vỡ? Hãy Click vào đây

Còn thắc mắc khác? Liên hệ