Làm sao để có được Tay lái khác?

  1. Để có được tay lái MIKHA, bạn phải chơi 15 lần
  2. Để có được tay lái PINGY, bạn phải chơi 20 lần
  3. Để có được tay lái ANNA, bạn phải hoàn thành cốt truyện ở chương 1
  4. Để có được tay lái JAGEN, bạn phải hoàn thành cốt truyện ở chương 2

Còn thắc mắc khác? Liên hệ