Tôi nên làm gì nếu tài khoản bị khóa?

Hãy liên lạc đội hỗ trợ của LYTOmobi bằng cách Gửi thông báo hoặc Gửi yêu cầu và giải thích tình trạng của bạn. Bạn có thể yêu cầu giải thích điều trái quy định trong tài khoản của bạn. Đội hỗ trợ của LYTOmobi sẽ xem xét tài khoản và quyết định việc truy cập tài khoản của bạn.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ