Đừng mua tài khoản game

Chúng tôi đã biết rất nhiều trường hợp mua bán tài khoản, đặc biệt là khi chúng tôi phải xử lí các yêu cầu khôi phục tài khoản từ người chơi. Những trường hợp đó luôn kết thúc với tình trạng người mua bị lừa đảo bởi người bán. Nhưng thật không may rằng, người mua thường không nhận ra mối nguy họ đang đối diện. Nội dung này chứa các hướng dẫn an toàn cho người chơi khỏi bị lừa đảo, chiếm đoạt.

Đừng bào giờ mua tài khoản từ người khác. Họ thường sẽ cố gắng lừa gạt bạn. Mua bán tài khoản cũng trái với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, đồng thời sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Hiểu biết về an toàn tài khoản

An toàn tài khoản dựa trên nguyên tắc của an toàn chứng thực ẩn - rất gần gũi với thông tin đăng nhập của bạn. Ví dụ, tên đăng nhập (tên/id/email dùng để đăng nhập) được xem là yếu tố an toàn vì không ai có thể thấy nó. Cách duy nhất để ai đó biết tên đăng nhập của bạn là chính bạn nói cho họ. Hiểu biết về an toàn tài khoản sẽ giúp chúng tôi xác định người chơi là người sở hữu tài khoản, vì không có cách nào khác để xác minh quyền sở hữu của một thứ không có ngoài đời thật.

Nếu bạn chia sẻ tài khoản của mình với người khác, họ có thể đóng vai bạn khi online và chúng tôi không thể xác minh ai là chủ thực sự. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khóa tài khoản.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ