Làm sao để có được mảnh vỡ?

Để có được mảnh vỡ, chúng ta có 3 cách:

  1. Bạn có thể nhận được mảnh vỡ nếu bạn đạnh bại kẻ địch ở ngục tối nhưng không phải tất cả mảnh vỡ có được từ kẻ địch.
  2. Bạn có thể có được mảnh vỡ nếu bạn mở GACHA và dùng Hộp quà Đỏ/Xanh hoặc dùng GACHA bạc/vàng [Hộp quà Đỏ/Xanh có thể dùng miễn phí] và [GACHA bạc/vàng phải trả bằng kim cương]
  3. Và bạn có thể nhận được mảnh vỡ từ LÒ RÈN.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ