Tôi không thể tải và cài đặt game, nên làm gì đây?

  1. Hãy chắc chắn bạn đã đóng tất cả các chương trình khác (bao gồm chương trình chạy nền và chạy mành hình chính).
  2. Hãy chắc chắn Play Store được cập nhật. Hãy kiểm tra cập nhật Google Play Store thường xuyên.
  3. Hãy kiểm tra bộ nhớ thiết bị, đảm bảo rằng còn đủ dung lượng để tải và cài đặt game.
  4. Hãy đảm bảo bạn có kết nối mạng ổn định (Wifi hoặc mobile data).

Còn thắc mắc khác? Liên hệ