Làm sao tôi biết đã nhận được đơn hàng?

 1. Nếu bạn dùng thiết bị Android:
  Cách chính xác nhất để biết khi nào đơn hàng tới là theo dõi đơn hàng. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua Store hoặc dùng số theo dõi (tracking number). Nếu không có số theo dõi, bạn có thể ước lượng thời gian trong lịch sử giao dịch.
  • Mở lịch sử giao dịch Google Store
  • Tìm đơn hàng bạn muốn theo dõi
  • Chọn chi tiết đơn hàng
  • Chọn theo dõi.
  Theo dõi đơn hàng bằng email xác nhận.
  • Mở tài khoản email liên kết với tài khoản Google.
  • Tìm email có tựa đề bắt đầu bằng "Your Google Store Order".
  • Nếu bạn có nhiều đơn hàng, tìm email bạn muốn theo dõi.
  • Làm theo hướng dẫn trong email để theo dõi đơn hàng bằng số theo dõi
  Lưu ý: Phương thức chuyển "Saver" thường không có tùy chọn theo dõi. Nếu email của bạn không đính kèm link theo dõi, bạn không thể theo dõi đơn hàng.
 2. Nếu bạn dùng thiết bị iOS:
  Để xem thông tin cập nhật nhất về đơn hàng của bạn, hãy vào trang Order Status. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn cũng sẽ thay dổi chi tiết đơn hàng ở đây. Chi tiết thay đổi được được đánh dấu với nút "Edit"
  Bạn sẽ nhận được email thông báo đơn hàng để xác nhân đơn hàng đã tới. Khi đã nhận đơn hàng và chuyển hàng, chúng tôi cũng sẽ gửi email thông báo chứa thông tin người giao nhận và thời gian đến.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề khi chưa nhận được vật phẩm đã mua, hãy liên hệ với Đội hỗ trợ bằng cách Gửi thông báo hay Gửi yêu cầu

Còn thắc mắc khác? Liên hệ