Tôi có thể chơi Offline chứ?

Bạn có thể chơi RoboWar mà không cần kết nối mạng. Không vấn đề gì!

Chúng ta có thể chơi RoboWar bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nhưng bạn cũng có thể tận hưởng chế độ online để có hạng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ