Tại sao tôi không thể mua kim cương, tôi nên làm gì?

  1. Hãy chắc chắn bạn đang kết nối mạng để mua kim cương.
  2. Tài khoản của bạn phải đủ để mua ngọc.
  3. Hãy cập nhật Google Play Store để tối ưu hóa Google Play Store.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ