Cần bao nhiêu bộ nhớ trống để tải Fantasia Heroes

Lượng bộ nhớ trống cần để tải Fantasia Heroes như sau:

[Dung lượng cài đặt]
Android: 36 MB
iOS: -


[Dung lượng thêm]
Android: Ít hơn 133 MB
iOS: -

*Kích thước của ứng dụng có thể tăng khi cập nhật.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ