Không thể kết nối Internet, nên làm gì?

Nếu bạn có vấn đề về kết nối, hãy làm theo các bước hướng dẫn sau:

 • Kết nối mạng: Kiểm tra thiết bị có kết nối không. Xem thử bạn có một trong những icon sau trên màn hình không:

 • Thiết bị sẽ hiển thị icon Wifi hoặc icon kết nối mạng 3G trong trường hợp bạn có kết nối đang hoạt động.
  Nếu bạn đang dùng Wifi, bạn sẽ không thấy biểu tượng của mạng 3G trừ khi tắt kết nối Wifi đi.
 • Chế độ máy bay tắt: Nhớ tắt chế độ Máy bay bằng cách vào Cài đặt > Chế độ máy bay
 • Khởi động lại: Bước tiếp theo là khởi động lại thiết bị
  Thiết bị iOS
  Nhấn và giữ nút Home và Sleep cùng lúc. Một thanh trượt sẽ xuất hiện - vẫn giữ nút và màn hình sẽ trắng. Tiếp tục giữ nút cho đến khi logo quả táo xuất hiện và thiết bị bắt đầu khởi động.

  Thiết bị Android
  Dùng chức năng "Khởi động lại" trên thiết bị nếu có sẵn (có thể tìm thấy trong menu "Power options"), hoặc đơn giản bạn có thể tắt và mở thiết bị lại.
 • Kiểm tra cập nhật: Nếu vấn đề kết nối vẫn còn sau khi khởi động lại, hãy kiểm tra liệu bạn có đang dùng phiên bản mới nhất của Ứng dụng hay không. Để thực hiện việc này trong game của LYTO, chỉ cần vào mục More. Để cập nhật ứng dụng trên thiết bị iOSAndroid, hãy xem bên dưới.
  Thiết bị iOS
  Vào App Store trên thiết bị và click "Cập nhật" ở góc dưới phải. Nếu có ứng dụng nào của chúng tôi xuất hiện, chỉ cần chọn và làm theo hướng dẫn.

  Thiết bị Android
  Vào "More" trong ứng dụng, sau đó vào "Settings & Tools". Dùng nút "Kiểm tra cập nhật" ở mục " Thông tin và Cập nhật".
 • Cài đặt lại ứng dụng: Nếu tất cả việc trên đều không được, làm theo hướng dẫn để cài đặt lại ứng dụng trên thiết bị.
  Thiết bị iOS
  • Sao lưu dữ liệu, kết nối thiết bị vào máy tính và đồng bộ với iTunes.
   Xem thêm ở đây
  • Khi đồng bộ hoàn thành, chạm và giữ icon ứng dụng ở màn hình Home đến khi các icon bắt đầu rung.
  • Chọn dấu "x" ở góc icon.
  • Chọn "Xóa" để gỡ bỏ ứng dụng và tất cả dữ liệu khỏi iPhone.
  • Nhấn nút "Home" để trả các icon lại bình thường.
  • Cài đặt lại ứng dụng. Để thực hiện, hãy đồng bộ lại với iTunes.
  Thiết bị Android
  • Sao lưu dữ liệu, kết nối thiết bị vào máy tính và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để thực hiện đồng bộ.
  • Khi đồng bộ hoàn thành, vào Cài đặt > Ứng dụng > Quản lí ứng dụng. Chọn ứng dụng mobile và làm theo hướng dẫn để gỡ bỏ.
  • Cài đặt lại ứng đụng. Để thực hiện, hãy tải lại ứng dụng bằng cách đã cung cấp trên website.

Liên hệ hỗ trợ: Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng Gửi yêu cầu giúp đỡ với miêu tả chi tiết vấn đề kết nối, bao gồm thông báo lỗi, tên thiết bị, phiên bản iOS hoặc Android đang dùng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ