LYTOmobi hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Những game của LYTOmobi tích hợp những ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Trung bản ngữ
 • Tiếng Trung giản thể
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Thái

*Không phải tất cả game của LYTOmobi đều hỗ trợ tất cả ngôn nhữ ở trên

Còn thắc mắc khác? Liên hệ