RoboWar hỗ trợ ngôn ngữ nào?

RoboWar hỗ trợ những ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nga
 • Portuguese (Brazilian & Portuguese) Tiếng Bồ Đào Nha
 • Chinese Tiếng Trung
 • Chinese Tiếng Trung giản thể
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Thái

Còn thắc mắc khác? Liên hệ